Специализирани кабинети

 • Акушерство и гинекология
 • Ортопедия и травматология
 • Вътрешни болести
 • Оториноларингология
 • Гастроентерология
 • Офталмология
 • Дерматовенерология
 • Психиатрия
 • Ендокринология
 • Ревматология
 • Кардиология
 • Урология
 • Неврология
 • Хирургия
 • Неврохирургия
 • Физиотерапия и рехабилитация

 


 

Основен пакет първична извънболнична медицинска помощ

Общомедицински дейности и специализирани медицински дейности по специалности:

 1. Акушерство и гинекология- Д-р Росица Керменлийска, д-р Елена Леви, д-р Калин Калинов, д-р Олга Лизева
 2. Неврология –д-рМария Желязкова-Матева ,д-р Елена Иванова
 3. Неврохирургия –д-р Димчо Стоев
 4. Гастроентерология –д-р Владимир Пенков
 5. Ендокринология –д-р Йорданка Йовкова ,д-р Румяна Терзиева
 6. Кожни и венерически болести –д-р Галина Арабаджиева ,д-р Емилия Зографова
 7. Ортопедия и травматология –д-р Йордан Талев ,д-р Христо Аврамов
 8. Очни болести –д-р Надежда Мемова ,д-рМария Боюклийска, д-р Надежда Рашева
 9. Хирургия-д-р Гюргена Стойчева, д-р Димитър Паунов
 10. Оториноларингология –д-р Венцислав Должиков, д-р Георги Чеканов
 11. Урология –д-р Страшимир Иванов ,д-р Богдана попова
 12. Физиотерапия и рехабилитация-д-р Йосиф Пехливанов, д-рНадежда Алексиева
 13. Кардиология- д-р Надя Филипова, д-р Мария Жекова, д-р Наталия Терзиева
 14. Психиатрия –д-р Теменужка Рангелова, д-р Румена Билюкова
 15. Вътрешни болести –д-р Донка Петкова –Вълкова
 16. Ревматология –д-р Юлий Спасов

Високоспециализирани медицински дейности по специалност(и):

 1. Неврология
 2. Доплерова сонография
 3. Гастроентерология
 4. Езофагогастродуоденоскопия
 5. Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
 6. Кожни и венерически болести
 7. Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
 8. Ортопедия и травматология
 9. Вагинотомия
 10. Инцизия и дренаж на палмарно пространство
 11. Диагностична и терапевтична пункция на стави
 12. Хирургия
 13. Инцизия на гръдна хлеза
 14. Вземане на биопсичен материал от гърда
 15. Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
 16. Оториноларингология
 17. Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни структури
 18. Пункция и аспирация на максиларен синус
 19. Вземане на биопсичен материал от нос
 20. Физиотерапия и рехабилитация
 21. Лазертерапия при ставни заболявания и труднозаздравяващи раниПостизометрична релаксация
 22. Екстензионна терапия
 23. Кардиология
 24. Ехокардиография
 25. Сърдечно-съдов тест с натоварване
 26. EКГ Холтер мониториране